Verpozen in de natuurlijke rust van de kleiputten!

8 oktober 2017, van 11 tot ± 18 uur.

Om afscheid te nemen van de zomer organiseert Actief Terhagen in het begin van de herfst een ontmoeting op het Keibrekerspad.

We slaan onze partytenten op langs het Keibrekerspad (de trage weg tussen Terhagen en Reet) (51.08835, 4.39894)

Wij voorzien een tafel, een stoel, een parasol en gekoelde drank voor iedere passant.

Wie een stukje vlees, groentjes of ander lekkers meebrengt, kan dat op onze barbecue(s) leggen.

 

Een bruisend feest in heel Terhagen met in het park kinderanimatie, live muziek, eetstandjes uit alle windstreken, zoethouders en allerlei vochtigheden.

Oorspronkelijk was dit een op zich staand evenement dat exclusief georganiseerd werd door Actief Terhagen, maar na enkele edities is ons door het gemeentebestuur gevraagd het te integreren in de jaarlijkse Sint-Pieterskermis.
Deze gaat telkens door rond het laatste weekend van juni.

Het nieuwe subsidiereglement van de gemeente gaf in 2016 de aanzet tot een betere samenwerking tussen de verschillende verenigingen die tijdens dit weekend iets organiseren.

 

Het zwerfvuil in de straten van Terhagen wordt één keer per jaar door Actief Terhagen en tal van vrijwilligers grondig aangepakt.


Zwerfvuil is alom... Ook Terhagen ontsnapt er niet aan.

Alhoewel het gemeentebestuur en zijn personeel de laatste jaren een tandje bijgestoken hebben als het om het proper houden van onze straten gaat, bestaat volgens ons nog steeds de noodzaak tot het organiseren van een jaarlijkse zwerfvuilopruiming.

In de eerste plaats natuurlijk om het zwerfvuil dat door de mazen van het net van het gemeentepersoneel glipt op te ruimen maar ook om een signaal te geven naar de vervuilers toe. Dat er mensen zijn die het niet leuk vinden dat hun dorp be- en vervuild wordt. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de zwarte punten op het gebied van zwerfvuil (en sluiksorten) op te lijsten en door te geven aan het gemeentebestuur. Last but not least is het weer een opportuniteit om een aantal sympathisanten en gelijkgestemden - jong en oud - op de been te krijgen voor een goede zaak.

Meestal gaat deze zwerfvuilopruiming door rond half maart, en wordt gecoördineerd vanuit het gemeentelijk logistieke centrum in Terhagen.

Om het jaar goed te beginnen organiseert Actief Terhagen, tezamen met een aantal Terhaagse Vereningen, Traag aan 't Spit.

In 2018 organiseren we dit op zaterdag 13 janari.
Meer info volgt.

Het gezellig verorberen van een varken aan het spit, in de nieuwjaarsluwte en bij seizoenseigen dorstlessers.

Van 1999 tot 2014 organiseerde Actief Terhagen jaarlijks een kerstboomverbranding.

Door de jaren heen was dit een groot succes maar omdat het terrein waarop we dit steeds organiseerden verkocht en niet meer beschikbaar was, werd gezocht naar een alternatief om de sociaal voelende mensen van Terhagen de kans te geven om op een gezellige manier hun dorpsgenoten een gelukkig nieuw jaar te wensen.

Na een stevige brainstorm, uiteraard met het nodige inspirerende gerstenat, werd besloten om op de speelplaats van het Dorpshuis, Traag aan 't Spit te organiseren.

© Actief Terhagen

Login Form