Onderhoud wandelpaden kleiputten

Bosmaaien

Op 12 juni heeft Actief Terhagen het jaarlijkse onderhoud van de wandelpaden uitgevoerd.

Met een tiental mensen en een aantal bosmaaiers, bladblazer, hegge- en snoeischaren en harken zijn de meeste wandelpaden weer braam- en netelvrij gemaakt.

Volgend onderhoud: 4 juni 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen het in 2004 vijftig jaar geleden was dat het boek "Klinkaart" van Piet Van Aken verscheen, lanceerden de bibliothecarissen van de Rupelstreek een project rond de schrijver.
In het kader van dat project stelde Natuurpunt Rupelstreek voor om een wandeling te organiseren doorheen Terhagen en de kleiputten.
Paul Van Aken, zoon van Piet Van Aken, en vele anderen boden enthousiast hun medewerking aan. Er werd een werkgroep samengesteld en snel groeide het eenvoudige zomer-wandel-idee uit tot een streven naar een officieel erkende, permanent bewegwijzerde wandelroute met een begeleidende brochure voor de individuele wandelaar.

Natuurpunt nam de rol op zich om dit wandelpad, dat voor het grootste gedeelte door de kleiputten van Terhagen loopt, te onderhouden.Al gauw bleek echter dat dit behoorlijk wat werk vraagt en de enkele vrijwilligers moesten inzien dat ze meestal achter de feiten bleven aanlopen.

In het voorjaar van 2006 nam Actief Terhagen het Peterschap van het Piet Van Aken-pad over, terwijl Natuurpunt Rupelstreek nog hulp met materiaal en mankracht blijft verlenen.

Ondertussen is het pad omgedoopt tot de Rupelkleiroute, maar Actief Terhagen zorgt er nog steeds voor dat de route, en aansluitende paden in de kleiputten, bewandelbaar blijven door er op strategisch gekozen tijdstippen met bosmaaier en maaibalk doorheen te gaan.