Zwerfvuilopruiming

 

zondag 21 maart 2021.

Er is één dorpje op de hele planeet waar het echt proper is: Terhagen!
 
Het dorpje waar, nu de lente er aan komt, de plantjes ongehinderd naar het zonlicht kunnen reiken, de dieren lustig van het zuivere groen kunnen smullen zonder vergiftigd te worden, en kinderen kunnen ravotten zonder zich te bezeren aan allerhande rommel.
 
Dat allemaal dankzij een dikke zestig helpers die liever deden dan lieten.
Mensen, groot en klein, voor wie praten zilver is, maar doen goud.
 
Dankjewel om van ons dorp weer het schoonste dorp te maken!

 


 

Zwerfvuil is alom... Ook Terhagen ontsnapt er niet aan.

Alhoewel het gemeentebestuur en zijn personeel de laatste jaren een tandje bijgestoken hebben als het om het proper houden van onze straten gaat, bestaat volgens ons nog steeds de noodzaak tot het organiseren van een jaarlijkse zwerfvuilopruiming.

In de eerste plaats natuurlijk om het zwerfvuil dat door de mazen van het net van het gemeentepersoneel glipt op te ruimen maar ook om een signaal te geven naar de vervuilers toe. Dat er mensen zijn die het niet leuk vinden dat hun dorp be- en vervuild wordt. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de zwarte punten op het gebied van zwerfvuil (en sluiksorten) op te lijsten en door te geven aan het gemeentebestuur. Last but not least is het weer een opportuniteit om een aantal sympathisanten en gelijkgestemden - jong en oud - op de been te krijgen voor een goede zaak.

Meestal gaat deze zwerfvuilopruiming door rond half maart, en wordt gecoördineerd vanuit het gemeentelijk logistieke centrum in Terhagen.