Terhaagse Feesten

Ook voor 2021 hebben we spijtig genoeg de Terhaagse Feesten uit onze agenda moeten schrappen.

Laat ons hopen dat de toestand snel verbetert zodat we elkaar elders in Terhagen kunnen ontmoeten.

 

Oorspronkelijk was dit een op zich staand evenement dat exclusief georganiseerd werd door Actief Terhagen, maar na enkele edities is ons door het gemeentebestuur gevraagd het te integreren in de jaarlijkse Sint-Pieterskermis.
Deze gaat telkens door rond het laatste weekend van juni.

Het nieuwe subsidiereglement van de gemeente gaf in 2016 de aanzet tot een betere samenwerking tussen de verschillende verenigingen die tijdens dit weekend iets organiseren.