Terhaagse Feesten

21 tot 24 juni 2019

Oorspronkelijk was dit een op zich staand evenement dat exclusief georganiseerd werd door Actief Terhagen, maar na enkele edities is ons door het gemeentebestuur gevraagd het te integreren in de jaarlijkse Sint-Pieterskermis.
Deze gaat telkens door rond het laatste weekend van juni.

Het nieuwe subsidiereglement van de gemeente gaf in 2016 de aanzet tot een betere samenwerking tussen de verschillende verenigingen die tijdens dit weekend iets organiseren.

 

 
© Actief Terhagen
NIEUW Rekeningnummer: BE69 1030 5565 9678